marketing & social media

VYTVOŘÍME pro vás prezentaci na sociálních sítích.

POMŮŽEME s přípravou internetových stránek a s vaší osobní prezentací.

S pomocí kontaktů napříč mediálním světem ZAJISTÍME vaši pozitivní publicitu.

Budeme aktivně ŘÍDIT vaši přítomnost v online prostředí.

Další služby